Tháng: Tháng Một 2022

Hướng dẫn quay mặt KYC

Bởi admin

Phần hướng dẫn chi tiết các bước KYC và phần tự quay video chuẩn để hoàn thành các bước xác minh chính xác và thành công Phần hướng dẫn quay mặt KYC khi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ xác minh, quay video mặt để xác minh. Lần đầu tiên…