Tháng: Tháng Mười 2022

Hackathon 2022

Bởi admin

Hackathon 2022 cuộc thi phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng web 3.0 kết nối API với Pi với nền tảng ứng dụng riêng của bạn Cuộc thi dành cho tất cả nhà phát triển cá nhân và tổ chức có ý tưởng phát triển ứng dụng Pi Ứng dụng của bạn sau khi…

Tốc độ khai thác Pi tháng 10

Bởi admin

Tốc độ khai thác Pi vừa được PCT cập nhật từ 0.0166 xuống còn 0.0155 từ đầu tháng 10 này, tốc độ khai thác sẽ áp dụng từ phiên mới Với việc liên tiếp giảm tốc độ đào Pi thì việc người mới tham gia sẽ ngày càng khó kiếm được Pi hơn Số lượng…