Tháng: Tháng Tư 2023

Gia hạn đăng nhập bằng facebook

Bởi admin

Gia hạn đăng nhập bằng facebook đối với tài khoản đăng ký Pi bằng facebook sau một thời gian sẽ không đăng nhập lại được. Nếu bạn gặp thông báo lỗi đăng nhập tài khoản trên ứng dụng Pi Network đối với tài khoản khởi tạo và liên kết với facebook. Bạn không cần lo…

Website scam pichanmall.net

Bởi admin

Website scam pichanmall.net liên tục được một hội nhóm trao đổi Pi quảng cáo và chia sẽ thông tin là được mua bán tại Việt Nam Khi truy cập vào website bạn sẽ thấy khá nhiều sản phẩm được treo bán bằng Pi, khi vào một sản phẩm bất kỳ thì được yêu cầu nhập…