Tháng: Tháng Năm 2023

Không thể đăng nhập bằng facebook

Bởi admin

Không thể đăng nhập bằng facebook với những tài khoản đăng ký tài khoảng Pi bằng facebook, lỗi đăng nhập này đang được ghi nhận nhiều hơn gần đây Tình trạng này xuất hiện khi quyền truy cập được facebook cấp cho tài khoản Pi đã hết hạn hoặc bạn đã đăng xuất và đăng…