Tháng: Tháng Bảy 2023

Tốc độ đào Pi tháng 7

Bởi admin

Tốc độ đào Pi tháng 7 tiếp tục được PCT cập nhật theo lộ trình, tốc độ khai thác giảm xuống còn .. trong một phiên khai thác 24h Để tăng tốc độ đào Pi tháng 7 bằng cách thêm vòng tròn bảo mật (vtmb), mời người khác tham gia bằng mã mời của mình…