Tháng: Tháng Mười Hai 2023

Có thể open mainnet 2024

Bởi admin

PCT vừa thông báo trên trang chủ có thể open mainnet 2024 đây là tin vui với tất cả miner khi chuẩn bị sang năm mới. Cụ thể trên trang chủ minepi.com chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi dự định chuyển sang giai đoạn mạng mở open mainnet vào năm 2024 Nếu…