5 số điện thoại để thêm vòng bảo mật

Đây là 5 số điện thoại để thêm vòng bảo mật khi bạn muốn tăng tốc khai thác Pi nhanh hơn tất cả các số điện thoại đều được xác minh

+84904442330

+84917106879

+84705262106

+84332171371

+84384230995

Nếu bạn đang tìm 5 số điện thoại để thêm vòng bảo mật thì hãy thêm những số trên, tất cả các số điện thoại đều đã được KYC nên yên tâm nhé.

Xem những bài hướng dẫn khác tại: https://vipi.vn/chuyen-muc/huong-dan

Công Đình