Không thể đăng nhập bằng facebook

Bởi admin

Không thể đăng nhập bằng facebook với những tài khoản đăng ký tài khoảng Pi bằng facebook, lỗi đăng nhập này đang được ghi nhận nhiều hơn gần đây Tình trạng này xuất hiện khi…

Gia hạn đăng nhập bằng facebook

Bởi admin

Gia hạn đăng nhập bằng facebook đối với tài khoản đăng ký Pi bằng facebook sau một thời gian sẽ không đăng nhập lại được. Nếu bạn gặp thông báo lỗi đăng nhập tài khoản…

Website scam pichanmall.net

Bởi admin

Website scam pichanmall.net liên tục được một hội nhóm trao đổi Pi quảng cáo và chia sẽ thông tin là được mua bán tại Việt Nam Khi truy cập vào website bạn sẽ thấy khá…

Kháng nghị KYC bị treo

Bởi admin

Kháng nghị KYC bị treo đối với những tài khoản đã thực hiện gửi đơn KYC nhưng bị treo đã lâu mà chưa được duyệt thành công Lưu ý biểu mẫu này chỉ dành cho…