Tốc độ khai thác Pi tháng 10

Bởi admin

Tốc độ khai thác Pi vừa được PCT cập nhật từ 0.0166 xuống còn 0.0155 từ đầu tháng 10 này, tốc độ khai thác sẽ áp dụng từ phiên mới Với việc liên tiếp giảm…

Thợ đào dịch chuyển sang Pi

Bởi admin

Thợ đào (Miner) coin đang dịch chuyển sang khai thác thêm Pi sau khi ETH hợp nhất (Ethereum Merge) thành công từ PoW sang PoS Sau khi blockchain lớn thứ hai là ETH thông báo…