Pi day 2024 và Update quan trọng quý 1

Bởi admin

Chào mừng ngày Pi day 2024 với những cập nhật quan trọng từ pct đối với những tiên phong chưa vượt được kyc chú ý Cơ hội gửi lại cho nhiều người tiên phong hơn…

Twitter Pi đạt hơn 3 triệu theo dõi

Bởi admin

Mạng xã hội Twitter Pi đạt hơn 3 triệu theo dõi thật tuyệt vời, đây là cột mốc quan trọng tiếp tục hành trình đến mạng mở openmainnet Liên kết Twitter Pi https://twitter.com/PiCoreTeam Pi Network…

Đổi DNS google trên iOS, Android

Bởi admin

Đổi DNS google trên iOS, Android khắc phục tình trạng nhà mạng chặn không truy cập được vào ứng dụng hay một số website khác DNS google DNS 1: 8.8.8.8 DNS 2: 8.8.4.4 1. Hướng…