Cách lấy lại cụm mật khẩu ví Pi Mainnet

Cách lấy lại cụm mật khẩu ví Pi Mainnet khi ví của bạn vẫn đăng nhập được bằng vân tay giúp lấy lại cụm mật khẩu 24 ký tự

Trong trường hợp bạn quên cụm mật khẩu hoặc bị mất cụm mật khẩu thì đây là cách bạn lấy lại nó.

Hãy đảm bảo lưu giữ cụm mật khẩu 24 ký tự này bảo mật trong trường hợp bạn thay đổi điện thoại bạn sẽ không sử dụng được vân tay để đăng nhập.

Hướng dẫn:

  • Đầu tiên bạn đăng nhập vào ví Pi
  • Tiếp theo vào phần cài đặt – Nhấn hiển thị
  • Bạn sẽ thấy cụm mật khẩu hiện ra, hãy copy và lưu giữ nó

Chúc bạn thành công

Pi Network Việt Nam

Pi Network