Cần tỉnh táo lời mời chào mua bán Pi

Mua bán Pi có được không là câu hỏi mà rất nhiều thành viên cũng như nhà đầu tư mới đặt ra trên các hội nhóm online

Hiện nay Pi Network đang ở giai đoạn chuẩn bị mainnet tức là mạng chính khởi chạy, có thể sau mainnet thành viên Pi có thể trao đổi kín hoặc giao dịch mở tùy vào quyết định của PCT.

Quá trình xác minh danh tính (KYC) đang diễn ra ngâu nhiên được phân bổ đều trên tất cả các quốc gia và có giới hạn mỗi ngày

Vậy nên, cho đến thời điểm hiện tại không có bất kỳ giao dịch nào có thể thực hiện được việc chuyển số Pi giữa các tài khoản với nhau được

Cần tỉnh táo lời mời chào mua bán Pi trên các nhóm với những lời mời rất hấp dẫn

Pi=3.14 đô hay Pi=500 đô, Pi=1000 đô, tất cả đều là không có thực

https://bitly.com.vn/qjpukm