Cập nhật KYC 22/6/2022

Cập nhật KYC 22/6/2022

PCT vừa cập nhật thêm dấu tích thời gian hết hạn của giấy tờ xác minh để đảm bảo thông tin chính xác và không bị trùng lặp nhằm tránh rủi ro giả mạo

Nếu bạn sử dụng giấy tờ xác minh là PP, CCCD, GPLX thì hãy điền ngày hết hạn vào ô Expiry Date of ID và tích chọn xác nhận

Nếu bạn sử dụng CMND thì có thể bỏ qua phần này

Chúng tôi sẽ liên tục Cập nhật KYC mới nhất giúp bạn thực hiện dể dàng hơn

Cập nhật KYC Pi Network 22-6-22

Việt Nam Pi Network

Pi Network