Chào mừng bạn đến với Việt Nam Pi Network

Cập nhật KYC ngày 7/8

Cập nhật KYC ngày 7/8 tiến trình xét duyệt KYC sẽ tiếp tục được mở rộng, thời gian này PCT sẽ tập trung xử lý đơn KYC treo

Thông báo mới từ Dr. Nicolas Kokkalis cập nhật trên app cho biết

Cập nhật KYC ngày 7/8

Pioneers, come join the Pi Art Festival in celebration of Mainnet Migrations. Check out the home screen for guidelines and also KYC updates

Tạm dịch: Những Pioneer xem giao dịch được thực hiện trong phần lịch sử của Mainnet, hãy kiểm tra thông báo trên màn hình app và cập nhật kyc hồ sơ danh tính nếu được yêu cầu.

Từ lúc này những đơn treo trước đây nếu không có lỗi sai dữ liệu nghiêm trọng sẽ được chấp nhận.

Cập nhật KYC ngày 7/8

Việt Nam Pi Network

Pi Network

Có thể bạn muốn xem
Tài khoản chưa KYC có chuyển và nhận được Pi không?
Tài khoản chưa KYC có chuyển và nhận được Pi không?

Tài khoản chưa KYC có chuyển và nhận được Pi không? Đối với tài khoản chưa được KYC (xác minh Đọc tiếp

Ví Mainnet – Update 28/6/2022
xác nhận ví mainnet

Ví Mainnet - Update 28/6/2022 PCT vừa mở tính năng mục 7 để Pioneer xác nhận lại chính xác ví Đọc tiếp

Lỗi treo KYC và hướng dẫn khắc phục
Lỗi treo KYC và hướng dẫn khắc phục

Lỗi treo KYC là tình trạng đơn yêu cầu xác minh danh tinh Pi Network không được xem xét thông Đọc tiếp

Cập nhật KYC 22/6/2022
Cập nhật KYC Pi Network 22-6-22

Cập nhật KYC 22/6/2022 PCT vừa cập nhật thêm dấu tích thời gian hết hạn của giấy tờ xác minh Đọc tiếp