Cập nhật Pi 2023 Hackathon

Cập nhật Pi 2023 Hackathon từ khi cuộc thi bắt đầu từ tháng 1 thật tuyệt khi thấy niềm đam mê và sự tham gia đông đảo cộng đồng các nhà phát triển.

Với hơn 5.300 người tham gia trên ứng dụng Brainstorm và nhiều đóng góp cho chương trình PiOS tùy chọn.

Những cuộc thi như này rất cần thiết để xây dựng các tiện ích trong giai đoạn Mainnet tiếp theo.

Bạn có thể tham gia cuộc thi Pi 2023 Hackathon từ bây giờ nếu bạn muốn bắt đầu xây dựng Ứng dụng Pi của riêng mình, thiết kế những sản phẩm riêng bạn trong hệ sinh thái Pi.

Pi Network Việt Nam

Pi Network