Cập nhật website

THÔNG BÁO

Website Pi Network Việt Nam hiện đang tiến hành cập nhật website định kỳ, trong thời gian cập nhật đôi lúc website sẽ có lỗi và chậm hơn. Dự kiến việc truy cập bình thường trở lại từ 12h ngày 16.1.

Mong quý khách thông cảm cho sự bất tiện này