Chat GPT nói về Pi Network

Chat GPT nói về Pi Network khá thú vị và chính xác khi được hỏi Pi Network là gì và GPT cũng khẳng định Pi là một tiền điện tử hợp pháp

Chính xác hơn, Pi là một loại tiền điện tử hợp pháp ở một số quốc gia cho phép, dĩ nhiên Việt Nam không công nhận bất kì loại tiền điện tử nào là hợp pháp.

Chat GPT nói về Pi và có sự khẳng định Pi không lừa đảo. Đó là do sự thiếu hiểu biết về cách hoạt động của dự án, sự thiếu hiểu biết về các nhà đầu tư và các nhà phát triển phần mềm đứng sau dự án, và sự thiếu hiểu biết về các quy định pháp lý liên quan đến việc phát hành tiền điện tử.

Pi Network Việt Nam - Chat GPT nói về Pi Network

Pi Network Việt Nam

Pi Network