Chuẩn bị Mainnet

Để chuẩn bị cộng đồng cho việc di chuyển Mainnet, chúng tôi hiện đang phát hành một số tính năng ứng dụng di động liên quan đến Mainnet, giúp cộng đồng có thời gian hiểu, đặt câu hỏi và chọn trước cài đặt trước khi khởi chạy Mainnet. Một tính năng là hiển thị bảng phân tích số dư của Pioneer (ví dụ: số dư do chính họ khai thác), số dư có thể chuyển nhượng cho Mainnet và số dư phân bổ cho các thành viên trong nhóm của họ. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang phát hành một tính năng quan trọng khác cho phép Người tiên phong tự nguyện khóa một phần số dư có thể chuyển nhượng của họ để khai thác với tỷ lệ cao hơn sau này. Tính năng khóa cho phép Người tiên phong chọn trước cấu hình cài đặt khóa tự nguyện của họ sẽ áp dụng cho việc chuyển Mainnet của họ sau khi Mainnet khởi chạy và Người tiên phong vượt qua KYC.

 

Để truy cập các tính năng này, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

  1. Từ màn hình chính của Pi, nhấn vào biểu tượng ≡ ở góc trên bên trái để mở menu thanh bên Pi.
  2. Nhấn vào “Mainnet”.
  3. Tìm hiểu về các số dư khác nhau được hiển thị trên màn hình.
  4. Nhấn vào “Định cấu hình tốc độ khóa” để chọn trước cài đặt của bạn.

Từ đây, hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng.

Các khóa trên Mainnet hoạt động như thế nào?

Tại Mainnet, phần thưởng khóa có nghĩa là để hỗ trợ một hệ sinh thái lành mạnh và trơn tru và khuyến khích sự tương tác lâu dài với mạng, trong khi mạng đang khởi động nền kinh tế và tạo ra nhu cầu. Đây là một cơ chế kinh tế vĩ mô phi tập trung quan trọng để điều chỉnh nguồn cung luân chuyển trên thị trường, đặc biệt là trong những năm đầu của thị trường mở khi các tiện ích đang được tạo ra. Một mục tiêu quan trọng của Mạng Pi là tạo ra một hệ sinh thái ứng dụng dựa trên tiện ích. Các giao dịch đối với hàng hóa và dịch vụ thực trong hệ sinh thái, thay vì chỉ là giao dịch đầu cơ, nhằm xác định tiện ích của Pi. Khi chúng tôi khởi động giai đoạn Mạng kín của Mainnet, sẽ sớm được giới thiệu, một trong những lĩnh vực trọng tâm chính sẽ là hỗ trợ và phát triển cộng đồng nhà phát triển ứng dụng Pi và nuôi dưỡng nhiều ứng dụng Pi hơn nữa. Trong thời gian chờ đợi, những người tiên phong có thể chọn khóa Pi của họ để giúp tạo ra một môi trường thị trường ổn định cho hệ sinh thái phát triển và cho nhiều ứng dụng Pi hơn xuất hiện và cung cấp các trường hợp sử dụng hấp dẫn cho việc chi tiêu Pi – để cuối cùng tạo ra các nhu cầu hữu cơ thông qua các tiện ích.

Tính năng khóa sẽ hoạt động khi chúng tôi khởi chạy phiên bản đầu tiên của Mainnet vào cuối tháng này, nhưng bạn có thể dành thời gian để tìm hiểu và thậm chí chọn trước các cấu hình khóa ngay bây giờ trước khi bạn đã KYC hoặc sẵn sàng di chuyển sang Mainnet. Bạn có thể quyết định thay đổi cấu hình khóa của mình bất cứ lúc nào bạn muốn dưới dạng cài đặt tổng thể cho toàn bộ tài khoản trong ứng dụng Pi.

Khi bạn và nhóm kiếm tiền / vòng bảo mật của bạn vượt qua KYC và hoạt động khai thác mới xảy ra, nhiều hơn Số dư trên thiết bị di động của bạn sẽ có thể chuyển nhượng được. Tại mỗi lần chuyển đến Mainnet, các cài đặt được chọn trước về thời gian khóa và tỷ lệ phần trăm sẽ tự động áp dụng cho số dư được chuyển, dẫn đến hai loại số dư trên Mainnet: số dư khóa và số dư miễn phí, cả hai đều sẽ được ghi lại trên chuỗi khối Mainnet và cư trú trong ví Pi không giám hộ của Pioneer. Việc khóa không thể được hoàn nguyên sau khi được xác nhận và phải được khóa trong toàn bộ thời gian đã chọn do bản chất của blockchain.

Vì số tiền khóa được tính theo tỷ lệ phần trăm của số dư đã chuyển của bạn, bạn sẽ phải khóa cùng một tỷ lệ phần trăm của số dư đã chuyển mới để duy trì cùng mức tăng khai thác khóa. Điều này được thực hiện dễ dàng bằng cách giữ cho cài đặt cấu hình khóa của bạn nhất quán cho mọi lần chuyển định kỳ tới Mainnet. Mặt khác, nếu bạn khóa tỷ lệ Pi thấp hơn trong các lần chuyển tiền sau của mình như lần chuyển Mainnet ban đầu, thì mức tăng khai thác khóa của bạn sẽ giảm tương ứng. Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cài đặt khóa toàn bộ tài khoản của mình, thay đổi sẽ có hiệu lực vào lần chuyển số dư tiếp theo của bạn sang Mainnet.

Vui lòng tham khảo giao diện tính năng khóa trong ứng dụng để được giải thích chi tiết hơn về cách thức hoạt động và tính toán của khóa. Khi chúng tôi khởi chạy phiên bản đầu tiên của Mainnet vào cuối tháng này, chúng tôi cũng sẽ phát hành các phần cập nhật của whitepaper. Ở đó, bạn sẽ có thể thấy các công thức và cơ chế Mainnet chính xác và đầy đủ.

https://minepi.com/