Chuyển tài khoản Pi sang điện thoại mới

Chuyển tài khoản Pi sang điện thoại mới:

1. Tải app Pi Network trên điện thoại mới rồi tiến hành đăng nhập tài khoản của bạn.
2. Đăng nhập thành công thì xoá app Pi Network trên điện thoại cũ.
3. Nếu bán máy cũ, hoặc cho ai đó thì nên reset điện thoại về cài đặt gốc để đảm bảo an toàn.