Có thể open mainnet 2024

PCT vừa thông báo trên trang chủ có thể open mainnet 2024 đây là tin vui với tất cả miner khi chuẩn bị sang năm mới.

Cụ thể trên trang chủ minepi.com chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi dự định chuyển sang giai đoạn mạng mở open mainnet vào năm 2024

Nếu như đáp ứng được 3 điều kiện:

ĐK 1: Hoàn thành mọi công việc chuẩn bị cho mạng mở về công nghệ, sản phẩm, kinh doanh, pháp lí theo chiến lược nhất quán của Pi Network

ĐK 2: Đạt mục tiêu KYC, di chuyển số pi hiện đang khả dụng, tạo tiện ích trên hệ sinh thái

ĐK 3: Đảm bảo an toàn mạng khi có kết nối bên ngoài với mạng mở

Pi Network Việt Nam