Đại sứ trên Pi Chain Mall

Đăng ký đại sứ trên Pi Chain Mall

Hướng dẫn để trở thành đại sứ, mục đích thành đại sứ trên Pi Chain Mall là gì

1. Hướng dẫn

+ Mở app Pi

+ Vào Pi Browser bằng ứng dụng Pi ( mục đích để tự liên kết đăng nhập tài khoản trên Pi Browser)

+ Gõ địa chỉ liên kết trên trình duyệt Pi Browser: pi://www.pichainmall.com

+ Thực hiện từng bước như hình để hoàn thành đăng ký

Hướng dẫn Đăng ký đại sứ trên Pi Chain Mall

+ Nhập mã mời đại sứ như trên hình: congdinhqn và bấm Gửi đi để hoàn thành đăng ký

2. Mục đích làm đại sứ

+ Dùng tài khoản để thực hiện trao đổi hàng hóa trên các shop ở Pi Chain Mall

+ Dùng để đăng lên hàng hóa của mình muốn trao đổi

+ Nhận huy hiệu đại sứ và trở thành người giới thiệu đại sứ

+ Nhận hoa hồng đại sứ khi người được giới thiệu trao đổi hàng hóa thành công.

Việt Nam Pi Network

Pi Network