Đăng nhập – đăng ký hoặc quên mật khẩu

Điều quan trọng ở đây là khi bạn đăng nhập vào ứng dụng Pi, bạn phải chọn đúng cách ban đầu mà bạn đã đăng ký tài khoản, tức là bạn đăng ký bằng Facebook hay bằng số điện thoại đi kèm với mật khẩu. Nếu bạn sử dụng cách truy cập hoàn toàn khác hoặc số điện thoại khác so với lần đăng ký tài khoản gốc ban đầu, thì bạn vô thức tự tạo một tài khoản hoàn toàn mới mà chưa bao giờ khai thác Pi trước đây.

Điều này KHÔNG có nghĩa là số Pi trong tài khoản ban đầu của bạn bị mất. Do đó, nếu bạn nhận được yêu cầu nhập họ, tên hoặc tên người dùng khi đang cố gắng đăng nhập, vui lòng dừng lại ngay. Không tạo tài khoản mới bằng cách thức đăng nhập này và cố gắng thử lại bằng cách khác ví dụ như thử Facebook hoặc số điện thoại khác của bạn.

Hãy thử các cách sau để lấy lại tài khoản ban đầu của bạn:

  1. Cố gắng đăng nhập qua Facebook bằng cách nhấp vào mục “Tiếp tục với Facebook.” (Nếu bạn nhận thông báo lỗi, giao diện tự động đưa bạn trở lại trang đăng nhập, hãy thực hiện lại quy trình một lần nữa.)
  2. Cố gắng đăng nhập bằng số điện thoại đã được đăng ký với tài khoản bằng cách nhấp vào mục “Tiếp tục với số điện thoại”.
  3. Nếu bạn quên mật khẩu, nhấn vào thông báo “Tiếp tục với số điện thoại” hoặc nếu bạn không nhận được mã xác minh, cố gắng khôi phục tài khoản bằng cách nhấp vào mục “Bạn quên mật khẩu?” hoặc “khôi phục tài khoản”.
  4. Thỉnh thoảng, vì lý do gì đó có thể ảnh hưởng đến việc đăng nhập. Vui lòng cố gắng đăng nhập theo các hướng dẫn sau:
  • Lần đăng nhập 1: Tắt điện thoại của bạn rồi bật lại
  • Lần đăng nhập 2: Tắt Wifi của bạn và 4G.
  • Lần đăng nhập 3: Thử bật hoặc tắt VPN trên điện thoại của bạn.

Tôi có thể thay đổi hồ sơ Facebook được liên kết với tài khoản Pi của mình không?

Hiện tại, không thể thay đổi tài khoản Facebook mà tài khoản Pi đã được xác minh, ngay cả khi bạn hủy liên kết ứng dụng Pi khỏi tài khoản Facebook cũ của mình.

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản Pi bằng Facebook, hãy đảm bảo thêm số điện thoại và mật khẩu, để trong trường hợp nghiêm trọng nhất bị chặn hoặc bị xâm nhập vào tài khoản Facebook, bạn vẫn có thể truy cập tài khoản Pi bằng điện thoại của mình số và mật khẩu.

https://minepi.com