Điện thoại nào được KYC

Điện thoại nào được KYC? Hầu hết tất cả dòng điện thoại mới hiện nay đều sử dụng được đối với IOS 11 trở lên Android 7 trở lên

Hãy đảm bảo thiết bị điện thoại của bạn được cập nhật hệ điều hành mới nhất.

Điện thoại nào được KYC hỗ trợ? Tất cả các dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành đều được hỗ trợ.

Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS thì cần đảm bảo phiên bản ios 11 trở lên. Còn đối với hệ điều hành Android thì cần đảm bảo phiên bản 7 trở lên.

Pi Network Việt Nam

Pi Network