Docker desktop starting mãi không chạy tiếp

Docker desktop starting là lỗi phổ biến khi cài đặt Docker một phần bắt buộc phải có khi cài Pi Node trên máy tính

Pi Network Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn sửa lỗi này một cách nhanh chóng

Lỗi Docker desktop starting này thường xuất hiện khi trước đó bạn đã từng cài đặt Docker và data cũ vần còn lưu trên máy tính

Để sửa lỗi này bạn hãy thực hiện 2 lệnh xóa data và hủy đăng ký docker cũ

Trên Windows thì vào cửa sổ lệnh CMD trên Macos thì Terminal

Lần lượt thực hiện 2 cú pháp sau:

  • wsl --unregister docker-desktop
  • wsl --unregister docker-desktop-data

Tắt docker đợi vài giây để docker thoát hẳn rồi khởi động lại để xem kết quả.

Pi Network Việt Nam

Pi Network