Đồng thuận giá Pi 1000USD

Hiện tại các pioneer có thể vào app Pi để thực hiện khảo sát đồng thuận giá Pi 1000USD số lượng tham gia đồng thuận đã vượt 20k lượt

Tuy đây chỉ là bảng khảo sát đánh giá các Pioneer dựa trên sự đồng thuận chung ý kiến, mặc dù vậy nó cũng mang lại một không khí mong đợi cho đa số bạn trong cộng đồng Pi
Bảng khảo sát giá này không phải yếu tố quyết định giá của Pi khi lên mạng chính nhưng hãy mang lại những điều tích cực và lan tỏa nhiều hơn những điều tương tự như vậy, đến cuối cùng ta sẽ hái trái ngọt

Đóng góp ý kiến đồng thuận giá Pi 1000USD theo cách dưới đây:

Các bước ” đồng thuận ” giá Pi Coin ở mức 1000 USD …
  • >Brainstorm
  • >festured
  • >newest
  • >xóa chữ Hackathon
  • >điền ” Consensus “
  • >nhấn Like
  • >điền chữ ” Ok ” nhấn Send

Công Đình