Giá trị của Pi

Giá trị của Pi sẽ là bao nhiêu là câu hỏi mà được bàn đến nhiều nhất trong cộng đồng Pi Network, bạn kỳ vọng giá trị Pi sẽ là bao nhiêu

  1. Để hình thành giá trị của Pi thì không phải PCT định giá hay cộng đồng Pi mạng định giá, tất cả hình thành từ cơ chế hoạt động và sự vận động cung cầu
  2. Nhân tiện bài viết của “dự án coin của Johnny Dang dừng hoạt động” đang được các coinker đang nhắc đến, mình sẽ chia sẽ một chút về giá trị
  3. Bạn hãy đặt câu hỏi tại sao những coin sau này giá rất thấp và không bền vững, nghĩa là nó tăng lên nhanh chóng khi lên sàn rồi tụt không phanh và gần như về 0

Bạn sẽ nhận ra một điều khác nhau coin khác và Pi ở điểm chính là:

  1. Pi sẽ được hình thành từ cộng đồng Pi và sự đồng thuận trao đổi, có nghĩa là Pi sẽ được quy đổi ra vật chất chứ không phải giá trị quy đổi là USD. Bạn sẽ thấy những coin khác không làm được điều đó
  2. Vậy Pi sẽ có giá trị bắt đầu từ đâu, nó bắt đầu tự hệ sinh thái pi, trên shop pi, trong cộng đồng pi. Nó sẽ bắt đầu từ những hàng hóa nhỏ nhất từ nội bộ quốc gia và sẽ lan tỏa khắp thế giới đến giá trị khổng lồ

Vậy chúng ta, những người tiên phong cần làm gì

  1. Điều duy nhất chúng ta cần đó là SỰ SẴN SÀNG
  2. Sẵn sàng chấp nhận trao đổi để Pi ngày càng có giá trị hơn, chính các bạn sẽ người tạo giá trị Pi khổng lồ

https://minepi.com/