Giá trị Pi bao nhiêu

Giá Trị Của Pi Ở Thời Điểm Này:

● Dự án Pi Network hiện tại đang ở giai đoạn 2

Testnet (bắt đầu từ 14/03/2020). Tại giai đoạn này, Pi = $0 và cũng như chưa thể rút, mua hay bán Pi.

● Pi chưa liệt kê lên bất cứ sàn giao dịch nào.

● Chưa có giá trị thực tế, chưa giao dịch mua bán với bất cứ các Crypto, Stable Coin nào khác.

● Thông tin về các cặp giao dịch với Pi trên các sàn như Bitcola, AACoin, Fubt,… là FAKE, SCAM.

● Mọi hành vi mua bán Pi lấy tiền Fiat ở thời điểm này là không được phép. Nghiêm cấm mua bán tài khoản Pi, nếu phát hiện sẽ bị xoá tài khoản vĩnh viễn.

● Bạn sẽ có thể sử dụng Pi cũng như đổi Pi sang những loại tiền điện tử khác khi Dự án sang giai đoạn 3 – Mainnet.

● Giai đoạn 3 – Mainnet được dự kiến vào khoảng thời gian cuối 2021, đầu 2022.

http://minepi.com/