Giải pháp KYC hoạt động như thế nào

Giải pháp KYC hoạt động như thế nào?

Giải pháp KYC của Pi Network được xây dựng thông qua Công cụ ứng dụng Pi của chúng tôi như một ứng dụng của hệ sinh thái. Hãy nhớ rằng giải pháp này nhằm tạo sự cân bằng giữa độ chính xác và quyền riêng tư, đồng thời đạt được khả năng mở rộng tới hàng triệu KYC, độ bao phủ rộng của đa dạng dân cư cũng như khả năng tiếp cận.

Bản thân giải pháp KYC của chúng tôi kết hợp giữa tự động hóa máy móc và xác minh của con người để KYC chính xác và hiệu quả cho mọi người. Tự động hóa máy móc sẽ chịu trách nhiệm xử lý hình ảnh, trích xuất văn bản, phát hiện giấy tờ nhận dạng giả, nhận diện thực thể sống và so sánh hình ảnh. Sau đó, những người xác minh KYC là người đã KYC có thể phải kiểm tra lỗi. Tầm quan trọng của việc có và cải thiện thành phần tự động hóa máy móc gồm 2 phần: 1) khả năng mở rộng tới hàng triệu KYC của Người tiên phong và 2) giảm mức độ hiển thị dữ liệu với người xác minh KYC để bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của Người tiên phong. Việc bạn tham gia vào bản thí điểm hiện tại của ứng dụng KYC sẽ giúp cải thiện việc tự động hóa máy móc của chúng tôi để đáp ứng các mục tiêu này.

Đặc biệt để bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân Người tiền phong, dữ liệu cá nhân – ngoại trừ dữ liệu mà máy không đọc được – sẽ được biên tập lại một cách hợp lý. Những người xác minh KYC sẽ nhìn thấy phiên bản đã được biên tập của tài liệu nhận dạng của bạn, nghĩa là chỉ có ảnh của bạn và giao diện tổng thể của tài liệu nhận dạng của bạn sẽ được hiển thị. Sau đó, người xác minh KYC sẽ xác định xem ảnh trên tài liệu nhận dạng của bạn có cùng loại như bạn đã nêu trong biểu mẫu dữ liệu và người trong ảnh trên tài liệu nhận dạng có thực sự là bạn hay không.

Lưu ý rằng những người xác minh KYC phải là người đã được KYC trước đó và bất kỳ sơ suất nào từ phía họ sẽ dẫn đến việc họ bị xóa khỏi ứng dụng KYC ngay lập tức. Mỗi KYC của một Người tiền phong yêu cầu xác nhận độc lập từ ít nhất hai người xác minh KYC được lựa chọn ngẫu nhiên từ một nhóm đông trong cùng một quốc gia.

Trong tương lai mã của ứng dụng KYC cũng có thể được xuất bản dưới dạng PiOS để các nhà phát triển cộng đồng có thể trợ giúp thêm vào các tính năng và tài liệu dành riêng cho mỗi quốc gia để đóng góp cho dự án này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Dữ liệu được gửi bởi những Người tiên phong ban đầu tham gia bản thí điểm này của ứng dụng KYC sẽ được hiển thị không biên tập với các thành viên của PCT, những người đang phát triển ứng dụng này – chúng tôi sẽ cần kiểm tra xem kết quả tự động hóa máy móc có chính xác không khi so sánh với dữ liệu của bạn. Vì vậy, bạn có thể đợi sau này nếu bạn thấy lo lắng về quyền riêng tư. Ngoài ra, vì đây là chương trình thử nghiệm, chúng tôi hoan nghênh các báo cáo của những Người tiên phong về các lỗ hổng bảo mật nhằm cải thiện các biện pháp bảo mật của chúng tôi.

https://minepi.com/