Giao dịch Pi nào được phép và giao dịch bị cấm

Bài viết này sẽ làm rõ những loại giao dịch nào được phép và giao dịch nào bị cấm theo PCT thông báo khi Pi đang trong giai đoạn Mainnet kín

Giao dịch Pi được phép và cấm

Được phép:

+ Trao đổi Pi lấy hàng hóa và dịch vụ thông qua ứng dụng Pi

+ Chuyển Pi giữa những người tiên phong cho hàng hóa và dịch vụ (người được KYC và có số Pi khả dụng trong Pi Wallet)

Bị cấm:

+ Đổi Pi lấy tiền pháp định (cấm quy đổi ra tiền tệ). Đặc biệt ở Việt Nam cấm giao dịch tiền điện tử

+ Trao đổi Pi lấy các loại tiền điện tử khác

+ Chuyển cho Pi để có lời hứa trong tương lai về giá trị fiat hoặc tiền điện tử khác đây là giao dịch rủi ro PCT không chấp nhận.

Việt Nam Pi Network

Pi Network