Giao dịch Pi trong mạng kín

Giao dịch Pi trong mạng kín đang được hình thành với hàng trăm ngàn giao dịch mỗi ngày thông qua ví Pi Wallet trên nên ứng dụng Pi

Với việc cho phép chuyển nhận Pi giữa những người tiên phong đã được KYC và có số Pi khả dụng sẵn trong Ví Mainnet đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của cộng đồng Pi

Có thể nhìn thấy khắp mọi nơi với những giao dịch đồng thuận trao đổi hàng hóa được lan tỏa

Việc trao đổi Pi giai đoạn mạng mainnet kín này rất quan trọng và nó sẽ giúp định hình giá trị Pi khi hệ sinh thái Pi mở

Ở giai đoạn tiếp theo khi hàng hóa và dịch vụ được đưa lên hệ sinh thái thì cộng đồng khổng lồ Pi có thể giao dịch bất kỳ hàng hóa nào mà không gặp trở ngại hay rủi ro, không những vậy hệ sinh thái sẽ giúp mở rộng và kết nối đa quốc gia vì thế hàng hóa được luân chuyển khắp mọi nơi.

Một số hình ảnh trao đổi hàng hóa giao dịch Pi trong mạng kín

Giao dịch Pi trong mạng kín

Việt Nam Pi Network

Pi Network