Hàng thật – giao dịch thật – Pi thật

Hàng thật – giao dịch thật – Pi thật

Chúng ta đang ở thời điểm tạo ra giá trị của Pi, hãy lan tỏa mạnh mẽ hơn không chỉ bằng những bài viết mà bằng hành động thật

Như mọi người đã biết mainnet kín đã được mở để những tài khoản Pi có thể chuyển nhận pi với nhau

Với việc cho phép chuyển nhận Pi chúng ta đang bắt đầu một giai đoạn quan trọng trong quá trình tiến lên mainnet mở hoàn toàn

Việc cần làm ở thời điểm này là: Hàng thật – giao dịch thật – Pi thật

Hãy mang mọi thứ bạn muốn trao đổi để nhận Pi và ngược lại hãy chấp nhận trao đổi Pi với hàng hóa. Điều này sẽ thúc đẩy giá trị Pi tương lai

Không có gì khác ngoài tạo ra thanh khoản hàng hóa để định hình giá trị Pi

Giá trị được quyết định bởi cung và cầu thị trường, vậy nên chúng ta hãy sẵn sàng làm điều đó

Vì hệ sinh thái đang phát triển, lượng hàng hóa trên sàn trung gian chưa phổ biến vậy nên hãy chỉ giao dịch khi tin tưởng và xác nhận độ uy tín tránh bị scam có thể xảy ra.

Việt Nam Pi Network

Pi Network