Học bổng du học ở đà nẵng

Hiện tại, Đà Nẵng có nhiều trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp đang cung cấp các học bổng du học cho sinh viên quốc tế.

Đây là một số thông tin về học bổng du học ở Đà Nẵng:

Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng cung cấp nhiều loại học bổng cho sinh viên quốc tế, bao gồm học bổng toàn phần và bán phần. Các học bổng này được tài trợ bởi nhiều tổ chức và đối tác của trường, như Erasmus Mundus, AUN/SEED-Net, ASEAN University Network, vv.

Đại học Sư phạm Đà Nẵng:

Đại học Sư phạm Đà Nẵng cũng cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế, bao gồm học bổng toàn phần và bán phần. Các học bổng này được tài trợ bởi nhiều tổ chức và đối tác của trường, như Erasmus+, AUN/SEED-Net, vv.

Đại học Duy Tân:

Đại học Duy Tân cung cấp học bổng toàn phần cho sinh viên quốc tế. Học bổng này bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại. Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin học bổng sau khi được nhận vào trường.

Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đông Á:

Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đông Á cũng cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế, bao gồm học bổng toàn phần và bán phần. Các học bổng này được tài trợ bởi nhiều tổ chức và đối tác của trường, như Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Nhật Bản, vv.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các học bổng du học ở Đà Nẵng, bạn có thể truy cập trang web của các trường hoặc liên hệ với các bộ phận quản lý học bổng của trường.

Vipi.vn

Liên hệ admin nếu bạn cần đặt liên kết: http://m.me/nhiepanhdn