Hướng dẫn tạo ví Pi

Mình sẽ Hướng dẫn tạo ví Pi để các bạn dể dàng làm theo và tạo đúng ví Pi đây một việc rất quan trọng nó chứa tất cả Pi đã khai thác của bạn

Hướng dẫn tạo Ví Pi Network (Pi Wallet):

Nếu bạn nào chưa có tài khoản Pi Network thì xem hướng dẫn đăng ký tại đây nhé:
Xem những bài hướng dẫn khác tại: https://vipi.vn/chuyen-muc/huong-dan

Hướng dẫn:

1. Đầu tiên, vào app Pi Network

bấm vào dấu ba vạch, chọn vào Pi Browser như ảnh:

2. Tại đây, bấm SIGN IN TO PI BROWSER

để đăng nhập vào Pi Browser (nếu chưa tải app thì sẽ chuyển đến Store để tải app này)

3. Tải app Pi Browser

về mở lên màn hình hiện WELCOME TO PI BROWSER thì:

C1: Quay lại app Pi Network, Bấm 3 vạch chọn Pi Browser để đồng bộ tài khoản sang. (Không thành công thì chuyển sang C2)
C2: Mở app Pi Browser và thay địa chỉ: pi://welcome.pi thành https://wallet.pi sau đó bấm Translation loading … và tiến hành đăng nhập bằng sđt hoặc FB mà bạn đã đăng ký tài khoản Pi.

4. Sau khi đăng nhập thành công bấm wallet.pi để tạo Ví.

Chưa có Ví thì bấm “TẠO VÍ”
Nếu đã có Ví thì chọn “Bạn đã tạo một ví?”:

5. Lưu 24 từ Tiếng Anh mà bạn được nhận.

Mã này dùng để truy cập vào Ví của bạn.

Bạn có thể sử dụng TOUCH ID hoặc FACE ID cho thuận tiện:

Done. Tạo ví thành công.