Hướng dẫn xác nhận mục 7 ví Mainnet

Hướng dẫn xác nhận mục 7 ví Mainnet

Ngay sau ví mainnet được khởi tạo chính thức từ PCT và cho phép người dùng đăng ký và chuyển số pi về ví,

Vipi.vn sẽ hướng dẫn bạn cách làm theo hình ảnh nhé:

mục 7 ví MainnetHướng dẫn xác nhận mục 7

Việt Nam Pi Network

Pi Network