KHÁI QUÁT VỀ PI NET WORK

Tìm hiểu sơ lược khái quát về Pi Network

  • Pi là đồng tiền mã hóa có thể khai thác từ điện thoại thông minh.
  • Dự án Pi có 3 giai đoạn: Thiết kế; Thử nghiệm (Testnet); Chính thức (Mainet)
  • Giai đoạn thiết kế: 14/3/2019 – 14/3/2020
  • Giai đoạn mạng thử nghiệm: 14/3/2020 – cuối năm 2021
  • Giai đoạn mạng chính Mainnet dự kiến khởi chạy vào cuối năm 2021
  • Hiện tại đồng Pi có giá trị 0đ, chưa thể trao đổi hoặc rút Pi trong giai đoạn này.
  • Khi Mainnet khởi chạy, người nắm giữ đồng Pi có hai tùy chọn: 1) Mua trực tiếp hàng hóa và dịch vụ bằng đồng Pi hoặc 2) đổi đồng Pi lấy tiền tệ khi Pi được liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử.
  • Để sở hữu đồng Pi, bạn cần phải xác minh danh tính người dùng (KYC).

minepi.com

Cảm ơn bạn đã xem khái quát về Pi Network