Kháng nghị KYC Pi Network

Kháng nghị KYC Pi Network khi tài khoản bị treo KYC do nhầm lẫn thuật toán cho rằng tài khoản của bạn vi phạm chính sách, tài khoản giả, bot.

Sau khi Pi Network mở Mass KYC ngày 15/3 số lượng tài khoản KYC được chấp nhận rất lớn, tuy nhiên vẫn có một phần tài khoản bị gắn cờ vì vi phạm chính sách.

Nếu gặp phải tình trạng này mà bạn cho rằng đây là sự nhầm lẫn do thuật toán duyệt KYC tự động thì bạn hãy điền form kháng nghị bằng liên kết bên dưới.

https://minepi.com/kyc-application-access

Pi Network Việt Nam - Kháng nghị KYC Pi Network

Kháng nghị KYC Pi Network

Pi Network Việt Nam