Khởi chạy Mainnet kín

Khởi chạy Mainnet kín

Dòng thông báo của PCT trên ứng dụng cho biết những tài khoản Pi đã xác thực KYC sẽ bắt đầu ánh xạ số Pi thực về ví mainnet

Việc thực hiện xác nhận ví các bạn có thể đọc bài viết bên dưới

Hướng dẫn xác nhận mục 7 ví Mainnet

Như vậy, PCT đã thực hiện đúng cam kết về lộ trình của mình đã thông báo từ trước đó

Chính vì vây, Pioneer có cơ sở tin rằng Mainnet kín sẽ sớm ra mắt và bắt đầu sử dụng trên hệ sinh thái Pi đang tạo ra

Việc cần làm bây giờ của tất cả Pioneer là đăng ký ví Mainnet, bảo mật cụm mật khẩu ví và đợi hệ sinh thái mở cửa

Khởi chạy Mainnet kín đang bắt đầu, thời gian chính xác mở cửa hệ sinh thái Pi sẽ được PCT cập nhật trên ứng dụng Pi

Việt Nam Pi Network

Pi Network