Không cung cấp thông tin cá nhân

Không cung cấp thông tin cá nhân hay chia sẽ dữ liệu người dùng cho bất cứ ai hay tổ chức nào khác trừ khi bạn nhận được thông báo mời KYC

Cung cấp thông tin cá nhân dể bị đánh cắp tài khoản

Vui lòng KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: số điện thoại, địa chỉ email, mật khẩu, tên người dùng và số dư Pi trong tài khoản) cho bất kỳ tổ chức, trang web, phương tiện truyền thông xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin nào cho bất kỳ Airdrop hoặc các cơ hội giao dịch tiềm năng. Pi Network không tiến hành bất kỳ đợt phân phối Pi miễn phí (hay còn gọi là Airdrop).

Như đã đề cập ở trên, bất kỳ hợp đồng tương lai hoặc các công cụ phái sinh từ Pi có thể không được hỗ trợ và đảm bảo bởi bất kỳ điều gì, do đó bạn có nguy cơ bị đánh cắp quyền riêng tư và danh tính trong trường hợp tham gia vào các giao dịch trái phép này.

Trả phí để được KYC là lừa đảo

Bất kỳ cộng đồng không chính thức nào quảng bá rằng, có thể giúp bạn KYC tài khoản Pi bằng phương thức trả phí là lừa đảo, bạn có thể mất tiền và có khả năng bị đánh cắp danh tính. Tất cả các quy trình Pi KYC sẽ chỉ được bắt đầu từ Ứng dụng Pi Network này. Bạn sẽ được thông báo nếu được chọn cho việc KYC (hiện đang miễn phí).

Không chia sẻ thông tin cá nhân (ví dụ: số điện thoại, địa chỉ email, mật khẩu) trong phòng trò chuyện của Ứng dụng Pi hoặc bất kỳ kênh liên lạc nào mà người lạ có thể xem. Cụ thể, bạn không nên trao đổi số điện thoại hoặc thêm người lạ vào Vòng Tròn Bảo Mật của mình.

Bạn chỉ nên thêm những người mà bạn tin tưởng vào Vòng Tròn Bảo Mật của mình. Hãy nhớ rằng bạn đang nhận được phần thưởng từ Vòng Tròn Bảo Mật vì đã làm cho mạng lưới Pi Network an toàn hơn.

Nếu bạn thêm những nhà tiên phong (Pioneers) không đáng tin cậy vào Vòng Tròn Bảo Mật của mình, thì hành động này của bạn không những không đóng góp vào mạng lưới bảo mật mạng mà còn có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng chuyển tiền và khôi phục tài khoản Pi của bạn trong tương lai.

Pi Network Việt Nam

Pi Network