Không thể đăng nhập bằng facebook

Không thể đăng nhập bằng facebook với những tài khoản đăng ký tài khoảng Pi bằng facebook, lỗi đăng nhập này đang được ghi nhận nhiều hơn gần đây

Tình trạng này xuất hiện khi quyền truy cập được facebook cấp cho tài khoản Pi đã hết hạn hoặc bạn đã đăng xuất và đăng nhập lại trên thiết bị khác.

Để khắc phục tình trạng không thể đăng nhập bằng facebook này bạn hãy làm theo hướng dẫn ở bài viết sau: https://vipi.vn/gia-han-dang-nhap-bang-facebook.html

Nếu gia hạn đăng nhập vẫn không được thì đến bước 4 bạn xoá gỡ bỏ cấp quyền truy cập cũ đi rồi tiến hành đăng nhập lại Pi bằng facebook.
– Những tài khoản chưa xác thực với số điện thoại thì hãy xác thực ngay để tránh tình trạng lỗi không đăng nhập được
Goodluck