Làm cách nào để khai thác Pi

Nhấn nút khai thác (hoặc biểu tượng tia sét) để bắt đầu phiên khai thác kéo dài 24 giờ. Sau khi kết thúc 24 giờ của một phiên khai thác, bạn tiếp tục nhấn nút khai thác để bắt đầu phiên khai thác mới.

Khi nào tôi có thể rút Pi?

Bạn chưa thể rút Pi. Bạn sẽ có thể rút Pi hoặc đổi Pi lấy các loại tiền tệ khác trong Giai đoạn 3 của dự án khi Pi chuyển sang một Blockchain hoàn toàn phi tập trung.

Pi đã ra mắt Giai đoạn 1 của dự án vào ngày 14 tháng 3 năm 2019 (Ngày của Pi). Trong Giai đoạn 1, số dư của bạn đang ghi lại với sự đảm bảo hợp lệ khi Pi chuyển sang Mainnet (ở Giai đoạn 3), trừ khi có vi phạm chính sách của Pi, ví dụ: Tạo tài khoản giả… Việc chuyển Pi bị hạn chế cho đến khi chúng tôi hoàn thành Mainnet để ngăn các Pioneers không trung thực khi tích lũy Pi từ tài khoản giả. Ví dụ: Một Pioneer không trung thực có thể khai thác từ các tài khoản giả, chuyển Pi sang một tài khoản tài khoản thật và sau đó thành công quy trình xác minh tài khoản của Pi vì lợi ích của họ, bất chấp để thu lợi bất chính. Chúng tôi vẫn đang tinh chỉnh tính chuẩn xác của tiến trình phát triển của dự án. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo phần Lộ trình trong Sách trắng của chúng tôi:https://minepi.com/white-paper

Làm cách nào để đổi Pi lấy tiền thật?

Hiện tại không có nơi nào để mua hoặc bán Pi. Nói cách khác, Pi không có trên bất kỳ sàn giao dịch nào.

Hãy cẩn thận với các trang Web lừa đảo yêu cầu mua bán hoặc trao đổi Pi.

Bạn nhận được Pi bằng cách nhấn vào nút tia sét để khai thác sau mỗi 24 giờ, xây dựng vòng tròn bảo mật và mời các thành viên mới tham gia vào nhóm khai thác của bạn.

Khi nào tôi có thể chuyển Pi?

Hiện tại chưa có năng chuyển khoản trong ứng dụng của Pi. Cẩn thận với Những trò Gian lận và Lừa đảo khi yêu cầu bán hoặc giao dịch bằng tiền Pi. Chúng tôi sẽ gửi thông báo trong ứng dụng khi có chức năng này.

Chỉ một số ít Pioneers, họ đã tham gia chương trình thử nghiệm và có chức năng chuyển Pi. Bán hoặc giao dịch Pi với tiền pháp định hoặc tiền mã hóa là vi phạm các điều khoản dịch vụ. Hãy báo cáo những vi phạm này.

Tại sao số Pi của tôi không tăng?

Có một bộ đếm ở đầu màn hình ứng dụng với số dư Pi của bạn, bạn sẽ thấy số Pi tăng lên khi bạn đang ở chế độ khai thác thông thường. Bộ đếm có thể bị dừng lại nếu chúng tôi đặt ở chế độ Pi Lite (Chế độ nhẹ), khi chúng tôi trong thời gian tiến hành bảo trì.

Nút tia sét sẽ hiển thị tốc độ khai thác của bạn, tỷ lệ này sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng Pioneers cùng hoạt động trong nhóm khai thác. Nút tia sét hiển thị màu xanh trong thời gian bạn đang khai thác.

Tại sao số dư Pi của tôi giảm?

Số Pi nhận được có thể bị giảm, nếu bạn đăng xuất khỏi ứng dụng trước khi kết thúc một phiên khai thác 24 giờ. Nói cách khác, bạn có thể mất số Pi đã khai thác được từ đầu phiên khai thác thác cho đến khi bạn đăng xuất. Sẽ có một cảnh báo gửi cho bạn trước khi bạn đăng xuất. Thời điểm tốt nhất để đăng xuất khỏi ứng dụng là sau khi bắt đầu một phiên khai thác mới, vì vậy bạn không mất số Pi bạn đã khai thác được cho  ngày đó.

Một lý do khác, có thể là bạn đang ở chế độ Lite Mode (Chế độ nhẹ), ở chế độ này hiển thị tổng số Pi nhận được ở lần nhấp tia sét gần nhất, khi phiên khai thác bắt đầu, khiến tổng số Pi nhận được của bạn bị giảm. Số Pi của bạn vẫn an toàn và sẽ được cập nhật lại bình thường khi ứng dụng hết chế độ bảo trì.

Nếu điều này không giải thích được tại sao tổng số Pi của bạn bị giảm, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ.

Nếu bạn đăng xuất khỏi ứng dụng trước khi kết thúc phiên khai thác của mình, bạn sẽ mất số Pi nhận được trong phiên khai thác đó. Nếu bạn cần phải đăng xuất, thì thời điểm tốt nhất là sau khi phiên khai thác kết thúc.

Khi tôi đăng nhập, tổng số Pi của tôi về 0. Điều gì đã xảy ra?

Có khả năng bạn đã tạo một tài khoản mới, thay vì đăng nhập vào tài khoản ban đầu của bạn. Vui lòng đọc bài viết liên quan Đăng nhập như thế nào – Tôi quên cách đăng ký.

https://minepi.com