Làm giả IP có thể bị khóa tài khoản vĩnh viễn nếu fake VPN

Làm giả IP có thể bị khóa tài khoản vĩnh viễn nếu fake VPN

Nhắc lại mọi hành vi cố ý gian lận KYC bằng cách làm giả IP với phần mềm Fake VPN sẽ bị quét và khóa vĩnh viễn

Trong quá trình mở KYC thì PCT đã phát hiện hành vi gian lận khi nhiều tài khoản duyệt đơn KYC cố tình làm giả địa chỉ IP bằng phần mềm Fake VPN

Giải thích thêm là để lấy được nhiều đơn để duyệt KYC thì nhiều tài khoản đã cố tình gian lận nhằm nhận được nhiều Pi thưởng, đây là hành vị bị cấm.

Sắp tới PCT sẽ có đợi quét tài khoản có số lượng đơn duyệt KYC nhiều và nhiều đơn không thuộc quốc gia của mình

Vì vậy, để không bị quét và khóa tài khoản vĩnh viễn bạn không nên cố gian lận để được Pi thưởng.

Việt Nam Pi Network

Pi Network