Làm sao để được KYC

Làm sao để được KYC? khi nào nhận được thông báo bạn đủ điều kiện KYC? tài khoản Pi của bạn cần gì để được chọn KYC?

Nếu như trước đây thì điều kiện để được chọn KYC ngẫu nhiên là tài khoản Pi của bạn phải khai thác được 90 phiên tương đương khoảng 3 tháng.

Thì nay, yêu cầu này không còn nữa mọi tài khoản sẽ nhận được thông báo ngẫu nhiên.

PCT sẽ ưu tiên chọn mời KYC những tài khoản của Ref trước rồi mới tài khoản chính để đảm bảo tính xác thực người dùng và loại bỏ dần tài khoản ref ảo

Như vậy

Làm sao để được KYC?

+ Bạn chỉ cần đợi và chắc chắn được chọn KYC không cần phải lo lắng

Khi nào nhận được thông báo bạn đủ điều kiện KYC?

+ Ngay khi bạn kích tia sét khai thác phiên mới và nhận được thông báo ngẫu nhiên

Tài khoản Pi của bạn cần gì để được chọn KYC?

+  Bạn không cần làm gì mà hãy đảm bảo thông tin cá nhân trong hồ sơ là chính xác và trùng khớp với giấy tờ mà thôi

Viet Nam Pi Network

Pi Network