Làm thế nào để cài đặt Node

Để được hỗ trợ các bước cài đặt Node, vui lòng xem trang Wiki thông tin cộng đồng của chúng tôi tại đây: https://github.com/pi-node/instructions/wiki .

Nếu trên Wiki thông tin cộng đồng không giúp bạn giải quyết được vấn đề của bạn, hãy gửi “Yêu cầu sự cố” trên trang Github.

Ngoài ra, bạn có thể nhận được thêm hướng dẫn bằng cách vào phòng trò chuyện của Node Application trong ứng dụng, nếu bạn đã gửi đơn đăng ký trước ngày 1 tháng 5 năm 2020.

Xin lưu ý rằng đây là giai đoạn thử nghiệm, mục đích của nó là làm nổi bật các vấn đề mà phần cứng, phần mềm và kết nối Internet đa dạng của cộng đồng phân tán của chúng tôi gặp phải.

Mục tiêu của chúng tôi là cho phép càng nhiều người đăng ký Node cài đặt thành công các bước này càng tốt.

Sau đó, chúng tôi có thể hiệu chỉnh các yêu cầu của phần cứng và phần mềm thiết bị cần thiết để đạt được một mạng đáng tin cậy và an toàn.

Ngay cả khi bạn hiện không thành công trong việc hoàn thành tất cả các bước, điều này vẫn cung cấp cho chúng tôi thông tin hữu ích khi chúng tôi thực hiện bất kỳ cải tiến cần thiết nào để phù hợp với nhiều loại thiết bị hơn từ cộng đồng của chúng tôi.