Làm thế nào để đăng ký Pi

Hiện tại, có thể hai cách để đăng ký Pi:

  1. Với số điện thoại của bạn.
  2. Với tài khoản Facebook của bạn.

Nếu bạn đã có tài khoản Facebook, bạn có thể kết nối tài khoản Facebook của mình với ứng dụng Pi. Các lần đăng nhập kế tiếp , bạn chỉ cần chọn “Tiếp tục với Facebook”, nhập địa chỉ email và mật khẩu Facebook của bạn vào giao diện Facebook và bạn sẽ đăng nhập được vào ứng dụng Pi. Điều này tương tự như đăng nhập vào các ứng dụng bên thứ ba khác thông qua Facebook.

Nếu bạn muốn đăng ký Pi bằng số điện thoại của mình, thì bạn cũng sẽ được yêu cầu tạo mật khẩu. Đối với những lần đăng nhập tiếp sau đó, bạn sẽ nhập số điện thoại và mật khẩu của mình.

Tôi có thể có nhiều hơn một lựa chọn không?

Được! Bất kể cách nào bạn đã sử dụng để đăng ký, bạn sẽ thêm được cách khác sau khi đăng ký ở mục “Hồ sơ” bên trong Menu ứng dụng. Sau khi thêm phương thức thứ hai, bạn có thể chọn có hai cách đăng nhập khác nhau.

Tôi có thể tìm mã người mời ở đâu?

Nếu ai đó gửi cho bạn lời mời trong tin nhắn, vui lòng sử dụng tên người dùng của họ làm mã mời. Nếu bạn tự tìm thấy ứng dụng Pi, bạn có thể tìm thấy mã lời mời trên phương tiện truyền thông xã hội rất dễ dàng.

Khắc phục sự cố Facebook

Nếu bạn nhận được báo lỗi trong quá trình đăng ký,  bạn có thể phải nhấn lại mục “Tiếp tục với Facebook”, hai lần.

  1. Lần thứ nhất, bạn có thể phải nhập Email và mật khẩu để được liên kết với Facebook.
  2. Lần thứ hai, bạn phải nhấn lại mục “Tiếp tục với Facebook” , mà không cần phải nhập thông tin đăng nhập Facebook của bạn, chỉ cần làm theo hướng dẫn để tiếp tục.

Ngoài ra, hãy kiểm tra cài đặt Facebook của bạn để đảm bảo rằng bạn đã cho phép Ứng dụng Pi kết nối với tài khoản Facebook của mình. Trong Facebook, ở mục “Cài đặt”, bạn cần đi tới “Ứng dụng và trang Web” và đảm bảo rằng bạn đã “Bật” cài đặt.

Số điện thoại và khắc phục sự cố thường gặp 

Cố gắng đăng ký theo các chỉ dẫn khác nhau dưới đây (và đây sẽ là những cách thử khác nhau):

  1. Lần đăng nhập 1: Tắt điện thoại của bạn rồi bật lại.
  2. Lần đăng nhập 2: Tắt wifi của bạn (và sử dụng dữ liệu 4G của bạn).
  3. Lần đăng nhập 3: Thử bật VPN của bạn.
  4. Lần đăng nhập 4: Thử tắt VPN của bạn.

Khi có nhiều lưu lượng truy cập vào ứng dụng Pi cùng thời điểm đó, chức năng này có thể không thành công. Vì vậy, vui lòng thử lại sau.

https://minepi.com