Lan tỏa Pi trong HSSV

Lan tỏa Pi trong HSSV

Cộng đồng Pi luôn tích cực lan tỏa giá trị tinh thần đoàn kết trong những hoạt động chung, gắng kết thành viên mọi lứa tuổi khắp nơi

Giá trị của Pi không còn định nghĩa là giá trị của một đồng tiền điện tử tương lai đơn thuần, bây giờ đây nó như sự gắng kết lâu dài giữa các thành viên chung một niềm tin.

Pi Network