Lỗi khi tạo vòng tròn bảo mật

Nếu bạn gặp lỗi khi tạo vòng tròn bảo mật Pi Network This user can’t be added to your security circle at this moment. Please try again later.

Thì hãy kiểm tra lại các bước bên dưới nha

1. Lưu số điện thoại thêm +84 ở trước nhớ bỏ số 0. Ví dụ +84905xxx

2. Đợi ít phút để danh bạ đồng bộ rồi hãy thực hiện lại thao tác thêm vào vòng tròn bảo mật

Sau khi lưu số vào danh bạ sẽ được đồng bộ và xuất hiện logo Pi

https://minepi.com/