Chào mừng bạn đến với Việt Nam Pi Network

Lỗi treo KYC và hướng dẫn khắc phục

Lỗi treo KYC là tình trạng đơn yêu cầu xác minh danh tinh Pi Network không được xem xét thông qua do nhiều nguyên nhân

– Có thể trong quá trình cung cấp dữ liệu xác minh người dùng chưa chính xác

– Robot nhận diện và trích xuất dữ liệu chưa quét đủ dữ liệu

– Giấy tờ xác minh không hợp lệ

Sau đây Vipi sẽ hướng dẫn cách gửi kháng nghị để được xem xét lại đơn KYC

Bạn hãy làm từng bước theo hình hướng dẫn

Lỗi treo KYC và hướng dẫn khắc phục (1)

Bước 5 bạn có thể điền nội dung đơn giản như sau hoặc để trống

Xin chào Team Support Pi Network

Đơn KYC của tôi bị lỗi, hãy giúp tôi xem xét lại.

hoặc tiếng anh

Hi Team Support Pi Network

My KYC application is wrong, please help me to review.

– Nhấn Browse chọn ảnh chụp màn hình Kyc bị treo và nhấn Send

Việt Nam Pi Network

Pi Network

Có thể bạn muốn xem
Tài khoản chưa KYC có chuyển và nhận được Pi không?
Tài khoản chưa KYC có chuyển và nhận được Pi không?

Tài khoản chưa KYC có chuyển và nhận được Pi không? Đối với tài khoản chưa được KYC (xác minh Đọc tiếp

Ví Mainnet – Update 28/6/2022
xác nhận ví mainnet

Mainnet - Update 28/6/2022 PCT vừa mở tính năng mục 7 để Pioneer xác nhận lại chính xác ví Đọc tiếp

Cập nhật KYC 22/6/2022
Cập nhật KYC Pi Network 22-6-22

Cập nhật KYC 22/6/2022 PCT vừa cập nhật thêm dấu tích thời gian hết hạn của giấy tờ xác minh Đọc tiếp