Lỗi truy cập máy ảnh KYC Pi Network

Lỗi truy cập máy ảnh KYC Pi Network ?

“Có vẻ như quyền truy cập máy ảnh đã bị từ chối. Vui lòng cấp quyền truy cập trong cài đặt và quay trở lại”

Đây là thông báo lỗi trong quá trình KYC Pi Network lỗi này làm gián đoạn và không thể hoàn thành hồ sơ kyc của bạn

Lỗi này được ghi nhận vài dòng máy đời cũ như Iphone 6, 7, 8 và PCT chưa hỗ trợ hoặc chưa sửa lỗi

Lỗi truy cập máy ảnh KYC Pi Network

Để khắc phục lỗi này bạn có thể thực hiện một số cách sau:

+ Cách nhanh nhất là bạn đăng nhập tài khoản pi của bạn ở điện thoại Android (điện thoại android chưa thấy lỗi này nhiều)

+ Cho phép ứng dụng Pi và Pi browser quyền truy cập camera và hình ảnh trên điện thoại của bạn

+ Đảm bản cập nhật phiên bản mới nhất Pi và Pi browser

+ Cập nhật ios 15 trở lên, android mới nhất

+ Xóa và cài đặt lại ứng dụng Pi và Pi browser

Chúc bạn khắc phục Lỗi truy cập máy ảnh KYC thành công

Pi Network