Chào mừng bạn đến với Việt Nam Pi Network

Mã mời Invitation code Pi Network

Bạn nên sử dụng mã mời Invitation code Pi Network: congdinhqn

Bạn sẽ được team hỗ trợ nhanh chóng khi gặp bất kỳ thắc mắc liên quan Pi Network

Join vào group facebook team https://www.facebook.com/groups/775442799725194/

Invitation code: congdinhqn

Công Đình

Có thể bạn muốn xem
Nhóm khai thác và Mã mời
Mã mời đào Pi

Làm cách nào để có thêm thành viên cho nhóm khai thác của tôi? Nhóm khai thác của bạn được  Đọc tiếp

Zip code 2022 chuẩn KYC
zip code 2022 chuẩn kyc

Zip code 2022 bảng mã bưu chính chuẩn sử dụng để điền zip code trong phần khai báo thông tin Đọc tiếp

Mô hình Token và khai thác
Mô hình Token và khai thác

Lưu ý: Thông tin sau đây là BẢN THẢO và có thể thay đổi trong tương lai. Chúng tôi hoan Đọc tiếp