Người duyệt đơn KYC

Cách nhận thêm nhiều pi hơn khi trở thành người duyệt đơn KYC

Sau khi bạn hoàn thành xác thực tài khoản (kyc) của mình và đủ điều kiện trở thành người xét duyệt đơn KYC của thành viên khác

Điều này giúp quá trình KYC diện rộng diễn ra nhanh hơn, đồng thời gia tăng số pi sở hữu cho mình

Vậy còn chần chừ gì nữa, bắt đầu duyệt đơn KYC thôi

người duyệt đơn KYC

Pi network