Người mới tham gia Pi cần làm

Những việc cần làm cho người mới tham gia Pi để nắm rõ và khai thác hiệu quả Pi giúp bạn tích lũy cũng như tăng tốc độ khai thác

  • Bấm tia sét mỗi 24 giờ để khai thác và tích lũy Pi.
  • Đăng xuất tài khoản trong phiên khai thác sẽ mất số Pi của phiên đó. Nếu cần đăng xuất hãy đợi hết phiên khai thác.
  • Kiểm tra tên hồ sơ cho đúng với tên trong giấy tờ tùy thân của bạn. Nếu sai không thể KYC.
  • Xác minh tài khoản Pi Network (Xem mục hướng dẫn xác minh tài khoản Pi).
  • Tạo Vòng tròn bảo mật sau 3 phiên khai thác (Xem mục hướng dẫn Vtbm).
  • Mời người mới bằng mã giới thiệu của bạn để tăng tốc độ.
  • Tạo Ví Pi để thử nghiệm (Xem mục hướng dẫn tạo Ví Pi)
  • Bạn không thể vào nhóm khai thác của người khác hoặc rời khỏi nhóm khai thác đã có.
  • Để hiểu về dự án, hãy đọc FAQ – Những câu hỏi thường gặp: minepi.com/faq?lang=vi và Sách Trắng dự án: minepi.com/white-paper 👉

Chú ý: Pi Network quy định nghiêm ngặt về tài khoản khai thác. Hãy tuân thủ “MỘT NGƯỜI-MỘT TÀI KHOẢN-MỘT THIẾT BỊ”. 

Cảm ơn bạn đã xem bài viết Người mới tham gia Pi cần làm