Nhận định giá Bitcoin 24.8

Nhận định giá Bitcoin : Trong vòng 1 tháng đã có 2 lần bitcoin bất ngờ sụp giá từ ngưỡng 24000 $ về sát mốc 21000k $ xóa hết mọi thành quả tích lũy.

Nhận định giá Bitcoin 24.8

Sau một tháng tích lũy nền tích cực đến chạm ngưỡng kháng cự 24000$ thì bất giá trị một lần nữa quay về mốc hỗ trợ cũ sát 21000$

Nếu bạn đã tích lũy từ vùng giá tốt thì cú trượt giá này sẽ không làm bạn quá áp lực, nhưng đối với những trading sẽ chịu nhiều thiệt hại

Nhận định giá Bitcoin cho tháng 9 sẽ tiếp tục lặp lại việc tích lũy nền để hướng tới các mốc kháng cự tiếp theo

Nếu bạn đầu tư thì có thể canh vào vùng giá tốt với tỉ trọng vừa phải để thăm dò thị trường đồng thời quản trị rủi ro đầu tư

Việt Nam Pi Network

Pi Network